21.10.2012 Iz svijeta

U 2013. godini očekuje se rekordna isporuka kontejnerskih brodova - novih 1,7 milijuna TEU kapaciteta čime će godišnji rast flote kontejnerskih brodova biti oko +9,5%!

Prethodni rekord u isporuci odnosi se na 2008. godinu kada je isporučeno kontejnerskih brodova ukupnog kapaciteta 1,5 milijuna TEU, dok će u 2012. godini biti isporučeno novih brodova s ukupno oko 1,3 milijuna TEU kapaciteta.

Slijedeće godine biti će isporučeno 48 post-panamax brodova (kapaciteta najmanje 10.000 TEU), a u razdoblju 2011-2014 biti će isporučeno oko 50 ultra large brodova.

Istovremeno je u prva tri mjeseca ove godine u rezalište otišlo brodova kapaciteta preko 220.000 TEU, a do kraja godine se predviđa da će biti izrezano brodova  ukupnog kapaciteta od 80.000 TEU.