26.05.2017 ITF/ETF

Kongres ETF- a danas je završio s radom. Za glavnog tajnika ponovno je izabran Eduardo Chagas, a izabrana su i tijela ETF- a za sljedećih pet godina, među kojima i novi članovi Izvršnog odbora ETF- a. Iz elektorske skupine koja pokriva Sloveniju, Hrvatsku, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju izabrani su Zlatko Ratej iz Sindikata strojovođa Slovenije i Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

 

Glavne smjernice i program rada možete pročitati OVDJE.