13.09.2013 ITF/ETF

Treći po redu tjedan akcije ITF-a u Aziji započeo je ovaj tjedan u većim lukama u Japanu, Koreji, Rusiji i Tajvanu. Akcije će trajati od 9-13 rujna.

Tijekom istoga, zajednički timovi inspektora će provjeriti radne uvjete pomoraca na brodovima u azijskim lukama, uz informiranje o Konvenciji o radu pomoraca (MLC 2006) svim članovima posade.
Koordinator ITF inspektorata u Japanu, Fusao Ohori komentirao je: "S obzirom da je MLC 2006 sada na snazi,  obavezni smo objasniti pomorcima što to znači za njih. Znamo da pomorci koji nailaze na poteškoće na radnom mjestu žele znati svoja prava te kako riješiti iste, koristeći postojeće žalbene postupke."