23.12.2013 ITF/ETF

27.09.2013. tripartitni sastanak Eksperata prihvatio je upute za edukaciju brodskih kuhara. Nove upute su nastojanje da se pomogne državama članicama primjeniti zahtjeve Pravila 3.2 i odgovarujeće zahtjeve Konvencije o radu pomoraca 2006 (MLC2006) a koji se odnose na hranu i dostavu i posebno kvalifikacije i standarde prakse u vezi sa brodskim kuharima.

Prema zahtjevima MLC 2006, države potpisnice konvencije moraju osigurati da na brodovima koji viju njihovu zastavu ima dovoljno hrane i pitke vode odgovarajuće kvalitete i hranjivosti, uzimajući u obzir kulturne i religiozne potrebe. Pomorci zaposleni kao brodski kuhari moraju biti obučeni na odgovarajući način.

Upute pokrivaju različite obveze brodskih kuhara koji uključuju praksu u kuhanju, vođenje administracije vezane za kuhinju, spriječavanje bolesti koje izaziva hrana, higijena hrane i osobna higijena, hranjivost, planiranje menija, religiozne i kulturne običaje - potrebe, komunikacijske vještine, prva pomoć i zaštita od požara u kuhinji, raspolaganje otpadcima u vezi s MARPOL konvencijom.

Cijeli tekst možete naći na:

http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_218575/lang--en/index.htm