07.09.2012 ITF/ETF

Treći tjedan akcije u lukama istočne Azije počinje desetog  i trajati će do 15. rujna u lukama Japana, Koreje, Rusije i Tajvana.

Uz stupanje na snagu u 2013. godine Konvencije o radu pomoraca, 2006, akcija će biti usmjerena na uvjete rada i života pomoraca te sigurnosnu opremu koju mora osigurati država.

U Japanu će akcija završiti protestnim skupovima ispred sjedišta dviju brodara: Kotoku Kaiun i Dowa Line, dok će u Koreju akcija biti usmjerena prema brodovima koji viju zastave pogodnosti odnodno prema luci Ulsan koja je proglašena lukom pogodnosti.