04.02.2014 ITF/ETF

U ITF Houseu u Londonu jučer je započeo seminar na temu tzv. Mexico City Policy, odnosno politike ITF-a donešene nakon Kongresa u Mexico City-u 2010. godine. Pitanja na koja odgovara tridesetak sudionika ove radionice jesu što je Mexico City Policy, zbog čega je takva politika esencijalna u radu sindikata pomoraca i ITF inspektorata diljem svijeta i što ona znači za budućnost članova sindikata, odnosno pomoraca.

Mexico City Policy jest obveza svih sindikata članova ITF-a, s uključenim smjernicama i ciljevima djelovanja u odnosu na brodove pod zastavama pogodnosti, jeftine radne snage, potpisivanja kolektivnih ugovora, kabotaže te prava i odgovornosti pomoraca, ali i sindikata.

Kampanja protiv zastava pogodnosti započela je 1948. godine, čiji je cilj do 2006. bio upravo eliminacija istih.  Danas je taj cilj promijenjen u borbu za bolje uvjete rada i života pomoraca na brodu. Nelojalna konkurencija, upisivanje brodova u register drugih zemalja s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza i smanjenja troškova poslovanja, iskorištavanje pomoraca za veći profit kompanije i konačno nejasna veza između zastave broda i vlasnika samo su dio problema s kojima se susreću sindikati prilikom kolektivnog pregovaranja te pomorci, koji su postali alatka za postizanje što većeg profita u što kraćem vremenu.

Kolektivni ugovori su jedini način za obranu i unaprijeđenje prava pomoraca te prvi i osnovan uvjet kojim se koristi Mexico City Policy. Cijeli dokument možete pronaći OVDJE.

Politika Mexico City-ja također donosi obveze i odgovornosti sindikata prema svojim članovima (tzv. SEAFARERS CHART), o kojima je upravo danas u tijeku rasprava. Predstavnici sindikata i ITF inspektori iz velikog dijela Europe, južne Amerike, Hong Konga, Kanade i SAD-a svi ističu problem komunikacije s članovima zbog pomoračke prirode posla..Povratna informacija pomoraca na radnom mjestu je esencijalna za bolje sutra naših članova, zbog čega se nadamo što većem broju javljanja pomoraca, ali i planiramo posjete naših članova u 2014. godini..