01.07.2013 ITF/ETF

Pomorci, lučki radnici i inspektori ITF-a danas započinju drugi tjedan akcije u većim lukama Japana, Koreje, Rusije i Tajvana. Akcija ima za cilj osiguranje socijalne sigurnosti i prava pomoraca u skladu s Konvencijom o radu pomoraca, 2006. koja stupa na snagu 20. kolovoza.

Za ovu godinu su najavljena tri akcijska tjedna u lukama tog podučja.

Japanski koordinator ITF-a, Fusao Ohori, je izjavio: - Dokle god zastave pogodnosti budu popularne, tragedije kao što su sudari i onečišćenje okoliša događati će se diljem svijeta. Brod brodova pod zastavama pogodnosti i dalje raste, a ITF mora činiti napore da smanji takve katastrofe.