11.07.2012 ITF/ETF

Ovoga tjedna se u lukama Koreje, Japana, Rusije i Tajvana održava drugi tjedan akcije ove godine. Timovi ITF inspektora, sindikalno aktivnih pomoraca i lučkih radnika pregledavaju brodove kako bi se provjereli uvjeti rada i života te visina plaća pomoraca.

ITF koordinator za Japan Fusao Ohori je objasnio da je kampanja u tim lukama ovoga puta usmjerena na preglede sredstava za spašavanje, opremu za ukrcaj/iskrcaj tereta, radne uvjete posade te nametanje ITF prihvatljivih ugovora na brodovima pod zastavama pogodnosti.

Posebna pozornost u tjednu akcije posvećena je brodovima dviju kompanija - Dowa Line i Kotoku Kaiun koje su bile pod posebnim nadzorom i u prvom tjednu akcije u veljači ove godine.