17.09.2018 ITF/ETF

ITF koordinator za Hrvatsku i ITF inspektor Romano Perić protekli je tjedan bio mentor budućem ITF inspektoru, Nizozemcu Kohenu Keehenu koji je u Hrvatsku došao na terensku obuku. Ovo je prvi put da je Hrvatska bila uključena u obučavanje novih ITF inspektora. Perić je budućeg kolegu uputio u tajne posla, a tijekom tjedna bili su u inspekciji četiri broda (MV ˝Panthera J˝ , Liberia; MV ˝Zijad Junior˝, Cook Island; MV˝AK Pioneer˝, Panama; MV˝Abo Alyssa˝, Moldova), koji plove pod zastavama pogodnosti. Osim upoznavanja s protokolom inspekcija, Perić je kolegu upoznao i s izazova s kojima se susreću ITF inspektori na Mediteranu po pitanju zastava pogodnosti. Ono što se u drugim dijelovima svijeta gotovo ne može vidjeti, na Mediteranu je svakodnevna pojava:

mali i stari, substandardni brodovi koji prevoze jeftini teret, nekvalificirana posada, niske plaće, odbijena repatrijacija zbog problema s vizom, prekovremeni rad, visoka stopa kriminalnih aktivnosti na brodovima u područjima oko Istočnog Mediterana, Malte i Sjeverne Afrike, kriminalizacija pomoraca…

Prije terenske obuke budući ITF inspektori iz Brazila, Nizozemske, Japana, Italije bili su na obuci u Londonu.