19.08.2013 ITF/ETF

Sindikat pomoraca Hrvatske (SPH) pozdravlja sutrašnje (20. kolovoza) stupanje na snagu Konvencije o radu pomoraca, 2006. (MLC). SPH vjeruje da će ova nova konvencija imati dovoljno potpore da poboljša životne i radne uvjete pomoraca, kako na brodu tako i na kopnu u lukama ticanja.

Paddy Crumlin, predsjednik International Transport Worker’s Federation (ITF): -  MLC predstavlja značajan korak naprijed u globalnoj sindikalnoj kampanji da se povećaju radna prava i standardi za pomorce. MLC je razdjelnica u međunarodnom brodarstvu, koja dodaje još jedan stup pravima radnika na postojeće standarde sigurnosti i zaštite te standard života i rada posada.

MLC je prepoznata kao četvrti stup pomorskih standarda, uz SOLAS, MARPOL i STCW konvencije, te je zamišljena da bude strogo provođena od nacionalnog inspektorata (inspekcija zastave brodova – Flag State Control) i Port State Controla.   To  znači da će svi pomorci moći  dobiti sveobuhvatnu zaštitu svojih temeljnih prava i osigurati poboljšanje radnih i životnih uvjeta u cijeloj industriji.

Konvencija propisuje široku lepezu pitanja, uključujući obvezu brodara da poštuju ugovore pomoraca, odgovornost posrednika, poštovanje broja sati rada, zaštite zdravlja i sigurnosti, poštovanje  postojećih pomorskih standarda Međunarodne organizacije rada.

Prema MLC, svaki brod iznad 500 gt koji plovi u međunarodnim vodama ili između luka odnosno dvije države mora posjedovati Maritime Labour Certificate (svjedodžba) koji izdaje država zastave broda nakon pregleda. Uz to brodovi moraju kompletirati i imati na brodu Declaration od Maritime Labour Compliance (deklaracija da brod udovoljava MLC).

Za pomorce konvencija propisuje cijeli set minimalnih prava (iako mnoge države koje su ratificirale MLC  mogu imati i više standarde), a sadržava standarde velikog broja dosadašnjih  konvencija i preporuka kako bi se osigurali prihvatljivi uvjeti rada i života.

MLC  propisuje odgovornost države zastave broda u pogledu certifikacije i implementacije MLC-a i određuje obvezu uključivanja organizacija pomoraca (sindikata) i brodara u procesu implementiranja MLC konvencije u nacionalno zakonodavstvo.

MLC pokriva i process regrutiranja (zapošljavanje)  pomoraca i propisuje koji podaci moraju biti obavezno u ugovoru o radu, a odnose se na zdravlje i socijalnu sigurnost te ohrabruje utemeljenje u lukama prostora za okupljanje pomoraca, uspostavljanje internet veza te regulira broj sati rada i odmora, treninge, liječničku skrb i prevenciju nesreća.

Uz to MLC po prvi puta jasno definira tko je pomorac: pomorac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na brodu na koji se primjenjuje ova Konvencija.

MLC konvencija se primjenjuje (ako nije izričito drugačije predviđeno) na sve brodove, javnog ili privatnog vlasništva, koji se redovito bave trgovačkim poslovima, osim brodova koji se bave ribolovom ili sličnim poslovima i brodova tradicionalne gradnje te se ne primjenjuje na ratne brodove i pomoćne brodove ratne mornarice. (dp)