18.06.2013 ITF/ETF

Argentina Maritime Workers Union (SOMU), argentinski sindikat, donio je odluku da neće dozvoliti ulazak u luku Ingeniero White (Bahia Blanca) nijednom brodu koji nema  važeći ITF priznati ugovor.

SOMU traži da svaki brod mora imati tzv. ITF Blue Card inače neće dobiti asistenciju tegljača pri ulazu u luku. Ova odluka odnosi se samo na luku Bahia Blanca.(dp)