25.05.2016 ITF/ETF

Izašao je novi broj Seafarers' Bulletina, službenog glasila Međunaordne federacije transportnih radnika (ITF) koji se bavi isključivo temama vezanim uz pomorce i pomorstvo, te lučke radnike i luke. 

Novi broj možete pronaći i preuzeti na svoje računalo na službenim stranicama ITF-a - OVDJE