15.04.2014 ITF/ETF

Donosimo prijevod dokumenta koji je usvojen na zadnjoj sjednici Posebnog tripartitnog odbora osnovanog od Upravnog vijeća MOR-a, a u vezi s dopunama Konvencije o radu pomoraca 2006.

Ovo je konačni tekst koji će u srpnju ove godine ići na usvajanje Glavnoj skupštini MOR-a i nadamo se biti usvojen što bi nam dalo za pravo vjerovati da bi do kraja 2016. imali u punoj primjeni financijsko osiguranje plaća i repatrijacije.

Ništa u ovome ne brani državama članicama da urede nacionalno zakonodavstvo sukladno uvjetima u ovom prijedlogu ili na bolji način.

 

Prijedlozi izmjene Kodeksa na Pravilo 2.5 i 4.2 MLC, 2006.