10.04.2014 ITF/ETF

Vodeće svjetske pomorske nacije i predstavnici brodara i pomoraca, našli su se na prvom sastanku Posebnog tripartitnog odbora, sastavljenog sukladno Konvenciji o radu pomoraca 2006. (MLC2006), da bi raspravili problem napuštenih pomoraca i brzo rješavanje problema naplatenaknade u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta pomoraca

Više od 300 predstavnika iz pomorstva iz svih regija svijeta okupilo se u Međunarodnoj organizaciji rada od 07-11. travnja da razmotre dva ključna prijedloga koje su zajednički predložili međunarodni predstavnici brodara i pomoraca, kako bi nadopunili Pravila (Standarde i Smjernice) iz Konvencije o radu pomoraca 2006. Sastanak je također i najveće okupljanje radi razmjene mišljenja na međunarodnoj razini, a u vezi s problemima primjene Konvencije na nacionalnoj razini. Sindikat pompraca Hrvatske predstavlja Predrag Brazzoduro.

Do ožujka 2014, u bazi podataka ILO-a o napuštenim pomorcima navedeno je 159 napuštenih trgovačkih brodova, nekih još u 2006. s još uvijek nerješenim slučajevima. Mnogo je napuštenih pomoraca na brodu bez plaće, najčešće nekoliko mjeseci, bez dovoljno hrane, bez medicinske skrbi i bez sredstava za povratak svojim kućama.

Predložene nadopune bave se osiguranjem financijskih sredstava za bolju zaštitu pomoraca od posljedica napuštanja(abandonment) u stranim lukama. U Konvenciji o radu pomoraca 2006. definiraju zahtjeve prema brodarima koje obvezuju na osiguranje novčane naknade za slučaj smrti ili trajne invalidnosti uzrokovane povredom na radu, bolesti ili posljedice povećanog rizika. Pomorci su često izloženi teškim uvjetima rada i naročito radnim rizicima. Radeći daleko od kuće izloženi su i mogućem napuštanju u stranoj luci kad brodar više ne ispunjava svoje obveze.

Ako ove nadopune budu prihvaćene od Odbora i uspješno prođu ostale uvjete za stupanje na snagu, biti će to prvi puta u povijesti pomorstva da je položaj napuštenih pomoraca i njihova financijska potraživanja dobivaju na sigurnosti kroz obvezujuće međunarodno zakonodavstvo.
Konvencija o radu pomoraca 2006. je usvojenja na Pomorskoj konferenciji Međunarodne organizacije rada u 2006. godini, a stupila je na snagu 20. kolovoza 2013. Danas je 56 zemalja članica ILO-a ratificiralo Konvenciju, što predstavlja 80% svjetske tonaže. U svijetu ima više od 1,5 milijuna pomoraca. Najveći dio tih pomoraca danas uživa zaštitu na radu na brodovima na kojima su ukrcani, kroz nacionalno zakonodavstvo i praksu, kojom se primjenjuje Konvencija o radu pomoraca 2006.

KOMENTAR SPH:

U radu u protekla tri dana radilo se od ujutro do kasno navečer na usuglašavanju amandmana i danas možemo slobodno reći da smo dobili dodatne instrumente zaštite pomoraca u slučaju napuštanja (abandona), kao i za brodara obvezujuća financijska osiguranja naknada, koje će biti direktno dostupne pomorcu, njegovom nasljedniku ili njegovom opunomoćeniku, zastupniku.
Nije bilo lako postići visoku razinu razumjevanja i dogovora između predstavnika brodara i pomoraca u prvom redu, ali svakako i predstavnika država koji su doprinijeli bržem dogovoru.

Ovime posao nije završen. Nadamo se ipak da će glasovanje, koje je na redu u petak, proteći u istoj atmosferi razumjevanja i međusobnog uvažavanja kao i do sada.
Žalimo što nema predstvanika hrvatskih brodara i resornog ministarstva, ali se nadamo da se njihov stav u odnosu na dodatke neće promjeniti.

Moramo istaknuti da su na rano jutarnjem predstavljanju i predstvanici udruge P&I Klubova bili kooperativni. Iako su istaknuli da u slučaju traženje izvan okvira pokrića odluku donose Odbori svakog pojedinog kluba, izrazili su opći stav da će i da već postoji pokriće obveza iz konvencije o radu pomoraca 2006, koje sadašnje izmjene i dopune neće bitno ugroziti. U prilog dobrim i kvalitetnim odnosima ide i Rezolucija kojom se uvažava ograničenje pokrića i reosiguranje.