12.04.2016 ITF/ETF

Brodarski gigant Maersk napokon pristaje na pokrivanje svih svojih brodova u najmu ITF ili sličnim ugovorom koji štiti radna i životna prava pomoraca na brodovima koji viju zastave pogodonosti.  Danska kompanija koja posjeduje ili daje u najam čak 500 brodova, do sada je pokrivala kolektivnim ugovorima isključivo brodove u svojem vlasništvu.

 

Koordinatorica Pomorske sekcije u ITF-u, Jacqueline Smith pozdravlja ovu inicijativu: “ Ovo je veoma dobra vijest koja pokazuje da je Maersk Group kompanija koja stremi ka visokim standardima i ponaša se odgovorno prema svojim zaposlenicima. “

Ova vijest je potvrđena u Kopenhagenu na sastanku ITF Maersk mreže koja se sastoji od predstavnika sindikata pomoraca i lučkih radnika čiji članovi rade na brodovima ili u lukama kojima izravno ili neizravno upravlja Maersk Group.