29.08.2013 ITF/ETF

Došlo je vrijeme da industrija brodova za krstarenje započne postupati prema članovima posade s poštovanjem koje zaslužuju ! Konvencija o radu pomoraca može postati snažan alat u borbi protiv eksploatatorskih brodara. Pitanje je samo kako propisano u Konvenciji sprovesti u praksi.

Dobro je poznato da ukrcani na brodovima za krstarenje (po Konvenciji o radu pomoraca svi ukrcani su - pomorci) rade više radnih sati nego ikada dosad, unatoč Konvenciji koja je tek stupila na snagu. Rade 12-14 sati na dan, sedam dana u tjednu, bez slobodnih dana, cijeli svoj ugovor (6-8 mjeseci). Uz to, radno vrijeme se ne bilježi: često moraju na radno mjesto doći 30-45 minuta prije početka radnog vremena kako bi ih časnik pregledao i ostati i do 45 minuta nakon istjeka radnog vremena.

Neki brodari imaju običaj da, ako posada ne ispunjava njihove zahtjeve, posadu iskrca i zamijeni je  s nekom drugom. Brodari prisiljavaju članove posade da neistinito ispunjavaju izvješća o radnim satima. Praksa je i da brodari vode dvostruku evidenciju isplate plaća - jedna je stvarna (niža), a druga (viša) za moguće preglede; satove prekovremenog rada i radnog vremena.

Prema Konvenciji o radu pomoraca, brodar je dužan informirati posadu o njenoj primjeni, a posade su dobile snažan alat da ukazuju na podstandardne uvjete rada i života. Mogućnost podnošenja žalbi na brodu biti će ograničena strahom članova posade za eventualne posljedice, a žalbe nakon iskrcaja će se vjerojatno više koristiti.

Johan Oyen, predsjedavatelj ITF Cruising Task Force je uvjerenja da će članovi posada shvatiti i početi koristiti  svoja prava: - Jedna od ključnih osobina Konvencije o radu pomoraca da ukrcani na brodovima za krstarenje, po prvi puta, su prepoznati kao - pomorci. To je jamstvo da mogu iskoristiti prava koja im ona nudi. (ITF/dp)