02.10.2018 ITF/ETF

Seafarers’ Rights International (SRI) je međunarodna organizacija čija je osnovna funkcija i misija promovirati, primjenjivati, unaprjeđivati i štititi prava pomoraca. Ova organizacija svoje napore prvenstveno usmjerava na istraživanje, edukaciju i treninge u pomorskoj industriji kako bi se poboljšala i unaprijedila prava svih pomoraca.

U sklopu svog djelovanja SRI je analizirao i različite pravne sustave koji uređuju pomorsku kabotažu diljem svijeta. Osnovni razlog za provođenje ovakvog istraživanja bilo je da se pomorska industrija i sindikati upoznaju s osnovnim problemima u kabotaži kako bi se istaknula i zaštitila prava pomoraca u pomorskoj kabotaži te kako bi se radilo na izmjenama i poboljšanju kabotaže u svijetu.

Iz izvješća proizlazi da od ukupnog broja država na svijetu koje imaju razvijenu obalu i otoke, čak 80% njih ima određeno pravno uređenje kabotaže kojima se ograničavaju pomorske aktivnosti stranaca u pomorskom prometu unutar pojedine države.

Također je vidljivo i da su razlozi postojanja pomorske kabotaže raznoliki, a uključuju: osiguravanje nacionalne sigurnosti, promociju poštenog tržišnog natjecanja, razvoj i zaštita ljudskih prava, osnivanje radnih mjesta, promociju pomorske industrije, promociju sigurnosti brodova u lukama, zaštitu okoliša...

U Republici Hrvatskoj pomorska kabotaža prvenstveno je uređena Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i između luka u Republici Hrvatskoj i pomorskih objekata u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske).

U nastavku možete pronaći objavljeno izvješće, odnosno priopćenje za javnost ITF-a, koje se odnosi na različite pravne sustave u mnogim državama.

PRESS