08.11.2017 ITF/ETF

Sekcija žena u okviru ITF-a djeluje preko 20 godina. Od svog nastanka do danas uspjela se izboriti za prava žena i poboljšavanje njihovog položaja u zanimanjima koja su vezana za transport.
Iako ima pozitivnih promjena u odnosu na položaj žena na radnom mjestu i unatoč uspjesima, veliki broj žena i danas se susreće s diskriminacijom na radnom mjestu i s nizom problema prouzrokovanim upravo time što su žene.
Nastavak rada Sekcije žena je bio i ostaje kao jedan od bitnih dijelova programa ITF-a koji podupiru i glavni tajnik ITF-a Stephen Cotton i predsjednik ITF-a Paddy Crumlin, u više je navrata istaknuto na konferenciji. 
Prvi dan Konferencije prisutni su upoznati s nizom slučajeva diskriminacije žena u kojima je obrazovanje i edukacija važna. Istaknuto je da treba pružiti potporu ženama i pokazati im da su sindikati tu kada se nađu u situaciji u kojoj su stavljene u nepravedan položaj upravo zbog toga što su žene. Važno je nastaviti poticati poslodavce i žene na sudjelovanje žena u radu sindikata.

Neophodno je da se nastavi s organiziranjem žena u transportu kako bi se ispunili osnovni ciljevi Sekcije i zaštitile radnice koje često budu žrtve nasilja. Jedan od velikih projekata jest i donošenje nove ILO konvencije (ILO Convention on violence and harassment at work) na čemu se intenzivno radi i koja bi trebala zaštititi žene te spriječiti nasilje nad ženama, rečeno je Konferenciji.
Raspravljalo se o nasilju nad ženama i na koji način se to može spriječiti. U nekim sindikatima i uz pomoć ITF- a razvijen je sustav “women advocate” gdje se žene mogu obratiti i razgovarati o onome što proživljavaju i na koji način se nositi s tim. Istaknut je i problem nasilja koje se doživljava kući i utjecaj koji to ima na žene na poslu i probleme koje one imaju zbog toga. 
Prisutni su upoznati s primjerima slučajeva gdje žene rade na “muškim” poslovima (kao lučki radnik, pomorac, vozač vlaka ili kontrolor leta). Ovi primjeri pokazuju da žene mogu raditi sve te poslove na jednako dobar i kvalitetan način te se treba nastaviti boriti za pravo žena na zaposlenje koje žele i to bez diskriminacije.

Konferencija Sekcije žena u Maroku traje još danas.