15.06.2020 ITF/ETF

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) objavila je letak koji upućuje pomorce u njihova prava vezano za repatrijaciju. Pandemija COVID -19 zadržala je mnoge pomorce na brodu dugo nakon isteka ugovora, ali sada je vrijeme da se i pomorcima omogući povratak njihovim obiteljima.  U nastavku letak ITF-a o pravu na repatrijaciju.