22.10.2013 ITF/ETF

Predsjedavajući ITF Offshore Task Force Group, Norrie McVicar uputio je švicarskom offshore brodaru Promar Shipping Services SA iz Geneve da što žurnije pristupi pregovorima za kolektivni ugovor. Do sada na pozive sindikata se brodar nije odazivao.

U pismu upućenom brodaru piše:

- Predstavnici Malagasy Seafarers Union (Madagaskar) i Nautilus International (Švicarska) zatražili su da vas kontaktiram i da zatražim sastanak kako bi raspravili  ITF Approved Collective Agreement za vaše brodove: Mamola Champion, Mamola Melody, Mamola Serenity, Mamola Dream i Mamola Responder (svi pod zastavom St. Vincent & Grenadini). Sa žaljenjem konstatiram da su naši članovi-sindikati više puta pisali vašoj kompaniji, ali nikada nisu dobili odgovor, pa se nadam da će te se ovaj put odazvati.

K tome, u pogledu gore iznijetog i stupanja na snagu Konvencije o radu pomoraca (MLC), tražimo da Promar Shipping Services SA da se odazove pregovorima s našim članovima-sindikatima kako bi kolektivnim pregovorima (Collective Bargaining Agreement) pokrili svoje članove koji plove na spomenutim brodovima.

Vjerujem da ste svjesni da je MLC donijet s namjerom da postane četvrti stup globalnog pomorskog zakonodavstva, uz postojeće međunarodne konvencije o sigurnosti na moru, onečišćenja mora te treninga i certificiranja pomoraca. Ona promovira prihvatljive uvjete života i rada u pomorskoj industriji i sprječava eksploataciju i nelojalnu konkurenciju. Uz to promovira slobodu udruživanja u sindikate i pravo na fer uvjete zaposlenja.

Vjerujemo da će MLC, koja je poznata i kao Bill of Rights for Seafarers, osigurati beneficije i međunarodnoj brodarskoj industriji te će biti alat u zaštiti zdravlja i sigurnosti na brodovima. Ona podržava stvaranje brodskih komiteta za sigurnost te, posljedično, procesa dijaloga, a uključivanje predstavnika radne može pridonijeti povećanju sigurnosnih procesa.

Zabilježeno je dosad nezabilježena razina međunarodne podrške u implementaciji MLC-a od strane vlada, poslodavaca i sindikata. U duhu stvarnog tripartizma, požurujemo Promar Shipping da nam se pridruži i da osigura da se u potpunosti poštuju prava pomoraca.

Očekujemo vaš odgovor i prijedlog datuma sastanka.(ITF/dp)