19.10.2013 ITF/ETF

ETF, europska ruka ITF-a, vrlo uspješno lobira u institucijama EU u Bruxellesu kod donošenja odluka koje se tiču pomoraca i pomorske industrije - istaknuo je Philippe Alfonso, politički tajnik za pomorski transport u ETF-u na jučerašnjoj radionici u Opatiji.

U radu radionice sudjelovali su predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske te  Sindikata lučkih radnika Hrvatske, a cilj radionice je bio da se stekne uvid u djelovanja ETF-a na procese donošenja odluka iz sindikalne perspektive.

Istaknuto je da ETF utječe na regulaciju pomorskog sektora: u dodjeljivanju državnih subvencija za brodarstvo, direktivi o broju članova posade na trajektima, usvajanju paketa za pomorsku sigurnost i vezu s ljudskim faktorom. Djeluje u borbi protiv isključivanja i diskriminacije europskih pomoraca, promovira bolje uvjete rada i života na moru, bori se protiv kriminalizacije (što je rezultiralo donošenjem obveznih naputaka o fer tretmanu pomoraca u slučaju incidenata), utječe na ratifikaciju ILO konvencije br. 185 o pomoračkim osobnim dokumentima, bori se protiv isključivanja europskih pomoraca iz europskim radnih zakona, brani pravo na sigurne uvjete zapošljavanja (maksimalni broj radnih sati, dovoljan broj članova posade za sigurno operiranje brodova)...

Ukratko: glas ETF-a, koji predstavlja 235 transportnih sindikata iz 41 zemlje, se u Bruxellesu itekako čuje i uvažava. (dp)