24.09.2012 ITF/ETF

Na seminaru za ITF inspektore koji se održava u Casablanci  Tom Holmer, iz Seafarers' Trusta iznio je ciljeve za 2013. godinu: instaliranje bežičnog interneta u lukama kako bi pomorci mogli koristiti internet bez napuštanja broda i  implementacija Konvencije o radu pomoraca, 2006 u svrhu dobrobiti pomoraca.

Na kraju seminara inspektorima se obratila Cleopatra Doumbia-Henri (Međunarodna organizacija rada-ILO) koja je pozdravila stupanje na snagu Konvencije o radu pomoraca, 2006,.

Na seminaru su sudjelovali P. Brazzoduro, M. Kronja, R. Perić i B. Manojlović iz SPH.