27.03.2019 Novosti

Republika Hrvatska zadržala je status na Bijeloj listi čime se osiguralo da obrazovanje i izobrazba pomoraca u međunarodnoj plovidbi kao i njihove svjedodžbe o osposobljenosti budu međunarodno priznate te da njihova kvaliteta i dalje bude prepoznata na svjetskom tržištu.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO), jedna odUN specijaliziranih agencija, prvi je put u povijesti revidirala listu država koje se nalaze na tzv. Bijeloj listi STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena.

Uvjeti za ostanak na tzv. Bijeloj listi propisani su Pravilom I/7 STCW Konvencije, a države svoj status zadržavaju na temelju periodičnih izvješća IMO-u koje ocjenjuje Odbor za pomorsku sigurnost (Maritime Safety Committee). Osnovni uvjet za ostanak na Bijeloj listi jest pravilna i potpuna primjena međunarodno priznatih standarda koji se odnose na obrazovanje i izobrazbu pomoraca, izdavanje svjedodžbi o osposobljenosti te držanju straže pomoraca.

Na revidiranoj Bijeloj listi nije se našao veliki broj država koje imaju veliki broj pomoraca kao što su Filipini, Francuska, Nizozemska, Velika Britanija…