14.08.2014 Aktivnosti SPH

Peti dan Kongresa započeo je trosatnom Konferencijom Sekcije žena, koju  je uz moto Žene su vitalan dio ITF-a, otvorio glavni tajnik Stephen Cotton.  Pregled aktivnosti u posljednje 4 godine i plan rada za naredni mandat pratilo je stotinu žena iz cijeloga svijeta. Predstavnica Sekcije žena Sindikata pomoraca Hrvatske Bojana Manojlović je iskoristila priliku za predstavljanje problematike mobinga na brodovima, koji u Hrvatskoj nije rijedak slučaj.

INLAND NAVIGATION

Na sekciji unutarnje plovidbe u sklopu 43. ITF kongresa raspravljalo se o problemima koji se javljaju u nizu zemalja u unutrasnjoj plovidbi, kao i o planu za daljnjih 4 godine. Predstavljeni su uspjesi pojedinih sindikata, i to prvenstveno novoosnovanog sindikata u Paragvaju koji je, uz pomoc kolega iz drugih sindikata (posebno Argentine) i ITF-a uspio osigurati puno bolje uvjete rada i zivota brodaraca u toj drzavi, kao i  potpisati niz kolektivnih ugovora. Predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske predstavili su probleme koji se javljaju u unutrasnjoj plovidbi u Hrvatskoj, i to posebice problem koji se javlja u Dunavskom Lloydu. iako je mnogo toga napravljeno u ovom podrucju, nesporno je da se po ovom pitanju treba nastaviti intenzivno raditi.

ITF KOORDINATORI
Održan je sastanak na kojemu je sudjelovalo 20 ITF koordinatora iz cijeloga svijeta. Tzv. Inspector review je dozivio promjene koje će bolje prikazati aktivnosti inspektora u svijetu, au isto vrijeme ponuditi inspektorima bolje informacije i pomoć u rješavanju problema pomoraca u lukama širom svijeta.
Koordinatori su upoznati s izmjenama IBF kolektivnog ugovora i zahtjevima tih promjena. Prisutni su razmjenili informacije o primjeni MLC-a 2006, a zaključak koji se nametnuo je da se zahtjevi konvencije ne primjenjuju jednako u svim zemljama potpisnicama. Sljedeći sastanak  ITF koordinatora je u svibnju 2015. godine u Freemontu , Australia.

SEKCIJA MLADIH ITF-a

Peti dan Kongresa završio je Konferencijom Sekcije mladih ITF-a s pozitivinim rezultatima: Sindikat pomoraca Hrvatske je dobio mjesto u Odboru mladih ITF-a u narednom periodu od 4 godine: u 35 novoizabranih članova Odbora mladih u ITF-u, jedno mjesto je pripalo i nama za naredni mandat od 4 godine.

Puna dvorana aktivnih članova sindikata iz cijeloga svijeta potvrdila je novi trend unutar ITF-a: mladi radnici vise ne čekaju budućnost za promjene, već traže svoja prava sada. Regionalna koordinatorica Sekcije mladih SPH u Splitu, Tonka Čupić, predstavila je rad naše Sekcije mladih.