02.07.2022 Aktivnosti SPH

Na Pomorskom fakultetu u Rijeci jučer je završilo održavanje trodnevne edukacije o važnosti mentalnog zdravlja pomoraca. U Međunarodnoj federaciji transportnih radnika (ITF) je osmišljen kurikulum o zaštiti mentalnog zdravlja pomoraca, koji bi se od jeseni trebao implementirati na pomorske fakultete u RH. Na trodnevnoj edukaciji psihologinja Rasini Bandara i dr. Asif Altaf iz ITF-a educirali su profesore o mentalnom zdravlju pomoraca, prepoznavanju ranih simptoma stresa i kako se s njima nositi. Govorili su o strategijama koje pomorci i kadeti mogu koristiti kada se suoče sa stresom na radnom mjestu i izvan njega, kako prepoznati depresiju, tjeskobu, izgaranje, rizik od samoubojstva. Obrađene su i teme upotrebe droga te pružanja psihološke prve pomoći nakon kriznih događaja.

Na edukaciji su, uz riječke, sudjelovali i profesori Pomorskog fakulteta u Splitu te pomorskih odjela u Zadru i Dubrovniku. Uvođenjem kurikuluma o zaštiti mentalnog zdravlja pomoraca u kolegij na pomorskim fakultetima, Hrvatska će biti prva zemlja u Europi u kojoj studenti pomorstva dobivaju znanje o zaštiti mentalnog zdravlja, načinima kako prepoznati da nešto nije u redu i kada potražiti pomoć. Edukacija je održana u organizaciji Sindikata pomoraca Hrvatske i ITF-a, a uz pomoć Pomorskog fakulteta u Rijeci.