18.11.2014 Aktivnosti SPH

U prilogu dostavljamo nacrt teksta Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kao temelj za raspravu koja će se održati u petak u Ministarstvu pomorstva. Sve komentare možete poslati na pbrazzoduro@sph.hr

Preuzmite dokument na vaše računalo: Nacrt teksta Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika