20.12.2012 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske se javno želi zahvaliti donatorima koji su zajedno s nama učestvovali u pokrivanju troškova organiziranih proslava na blagdan Svetog Nikole. Tako redom pozdravljamo Medservisu, agenciji Pasat,  Šibensko-kninsku županiju, Lučku upravu Šibensko-kninske županije, Lučku upravu Šibenik, Plovputu i Pučkom otvorenom učilištu Libar te im zahvaljujemo za financijsku potporu 6.prosinca 2012. Nadamo se da će sljedeće 2013. godine isti, ako ne i bolji uspjeh biti ponovljen u istoj organizaciji.