02.06.2012 Aktivnosti SPH

Zapovjedniku i upravitelju stroja koji se nalaze na bulku Verzina u luci Lome (Togo)   je P. Brazzoduro, gl. tajnik SPH, javio  da se radi na njihovoj repatrijaciji i da bi ona  mogla uslijediti tijekom slijedećeg  tjedna. Obavješteni su da su im karte, koje je platio SPH, još na raspolaganju.
Primili su hranu i vodu za slijedeća dva tjedna, koju su najprije odbili primiti jer nisu imali informaciju  tko je hranu i vodu naručio i platio, a potom primili, što im je savjetovano iz SPH. Još uvijek ne znaju tko je platio hranu i vodu, a agent, koji im se vratio (bivši agent), ne želi  reći tko stoji iza narudžbe.
P. Brazzoduro je izjavio da se nada  da će idući tjedan i biti napokon izvršena repatrijacija.