19.09.2012 Aktivnosti SPH

Big change begins with small actions! To je slogan koji opisuje trodnevnu ITF konferenciju za mlade u transportnim sindikatima, održanoj u Montrealu gdje se okupilo 120 mladih aktivista iz 54 sindikata u 28 zemalja, koja je započela u ponedjeljak 17. rujna u Montrealu i završila danas, 19. rujna 2012.  Sindikat pomoraca Hrvatske je kao prganizacija također pozvan na ovu manifestaciju koja je inkubator novih ideja, iskustava i veliki korak za jačanje komunikacije s drugim pomorskim udrugama diljem svijeta. 

Konferenciju je otvorio David Cockroft, glavni tajnik ITF-a te pozvao  mlade aktiviste na poticanje njihovih sindikata da se više uključe u međunarodni rad. Jedan od gostiju je bio i Jonathan Neale, pisac i aktivist na području klimatskih promjena iz Velike Britanije koji je održao prezentaciju o klimatskim promjenama i transportnih poslova.

Mladi aktivisti su kroz ova tri dana dijelili svoja iskustva i izvješća o radu, koji se trenutno odvija u njihovim sindikatima. Konferencija je završila prijedlogom europskih mladih delegata koji traže novu rezoluciju, u koju je naravno uključena i Hrvatska. Rezolucijom se osvrću na sve težu krizu u Europi, visoku nezaposlenost među mladima i traže potporu ITF-a u Europskoj komisiji i europskim vladama, ali i mogućnost aktivnog sudjelovanja mladih u radu tih institucija!! Poruka ove konferencije je jasna: svijet je globalno selo koje može opstati samo uz jaku volju i slogu mladih radnika. Sindikat pomoraca Hrvatske je kao predstavnik jugoistočnog dijela Europe ravnopravan partner ostalim europskim sindikatima, što će se pokazati prilikom budućih zajedničkih akcija u Europi.

 

Fotografije s konferencije pogledajte ovdje, a blog mladih radnika u ITF-u možete pratiti na adresi http://www.itfglobal.org/youngworkersblog/.