22.01.2013 Aktivnosti SPH

U petak 18.siječnja je održan sastanak u prostorijama agencije V. Brodovi Hrvatska d.o.o. u Rijeci, sa gospođom Sandrom Mezzoguri- Mulac, nakon što je Sindikat pomoraca Hrvatske doznao da LNG brodovi kompanije K Line LNG Shipping UK Ltd. iz Londona mijenjaju crew management. Do sada je Crew management ovih brodova obavljao Orion Marine Ltd. d.o.o. iz Splita, a odnosno za hrvatske pomorce je bio odgovoran ured u Splitu kojeg vodi Capt. T. Mlikota.

Kompanija K Line LNG Shipping UK Ltd. operira sa 9 LNG brodova na kojima časničke pozicije palube i stroja u vedem dijelu pokrivaju hrvatski pomorci. Prema raspoloživim podacima na istim brodovima je zaposleno više od 70 hrvatskih časnika. To su brodovi:


- (MHL) Al ORAIQU, IMO 9360790;
- (BAH) AL THAKHIRA, IMO9298399;
- (BAH) ARCTIC DISCOVERER, IMO 9276389;
- (BAH) ARCTIC VOYAGER, IMO 9275335;
- (BAH) CHELESTINE RIVER, ex NEVA RIVER, IMO 9330745;
- (SEYCHELLES) SEYCHELLES PIONEER, IMO 9255517;
- (PAN) TRINITY ARROW, IMO 9319404;
- (PAN) TRINITY GLORY, IMO 9350927;
- (MHL) UMM AL AMAD, IMO 9360829

 

Hrvatski pomorci su pokriveni sa MODEL CBA (2013-2014) kojega su zaključili koncem 2012. godine Sindikat pomoraca Hrvatske i Norveški pomorski sindikati sa Norveškom udrugom brodara (NSA).
U razgovoru smo saznali da su sa 01. 01 2013. već dva LNG broda prešla pod crew management V. Brodovi Hrvatska d.o.o. u Rijeci. Plan je kako budu završavali pojedini ugovori o radu pomoraca tako će njihove smjene imati ugovor o radu sa V. Brodovi Hrvatska d.o.o. Popunu cijele posade na ovim LNG brodovima će ubuduće raditi V. Brodovi Hrvatska d.o.o. u Rijeci. Hrvatskim pomorcima je ponuđeno da ostanu na istim brodovima uz nepromjenjene uvjete.


V. Ships je zaključio ITF TCC CBA (2013-2014) za iste brodove sa ITF tajništvom. Postavljen je zahtjev ITF Tajništvu da drži informiranim SPH o svim daljnjim radnjama oko ovih brodova.
Ponovljen je zahtjev da V. Ships Ltd. zaključi CBA sa SPH, da dostavi informacije o brodovima, popise pomoraca koji ostaju u OSM-u i koji nastavljaju rad preko V. Ships Ltd., da se prikuplja članarina kao do sada, da se otvori još koje radno mjesto za hrvatske pomorce na tim brodovima i to posebno za vježbenike. Dogovoren je stalni kontakt na relaciji V. Ships Ltd. / V. Brodovi Hrvatska d.o.o. / SPH u svezi brodova K Line LNG Shipping UK Ltd.
Očekuje se skori sastanak sa Orion Marine Ltd. d.o.o. iz Splita kako bi se saznala pozadina ove akcije te kako bi se osigurali interesi hrvatskih pomoraca.