16.05.2022 Aktivnosti SPH

Prijedlozi predstavnika pomoraca i brodara, zatim prijedlozi predstavnika pomoraca te konačno prijedlozi država članica koje su ratificirale MLC 2006 raspravljali su se od 5. do 13. svibnja na drugom dijelu četvrtog Posebnog tripartitnog odbora čija tema su bile izmjene i dopune Konvencije MLC, 2006. 
Prijedlozi predstavnika pomoraca i brodara: osobna zaštitna oprema, hrana, repatrijacija, zdravstvena skrb na kopnu, financijsko osiguranje u slučaju napuštanja.
Prijedlozi predstavnika pomoraca: komunikacija, Ugovor o radu pomoraca, repatrijacija, pribavljanje i zapošljavanje, financijsko osiguranje.
Prijedlozi država članica:  Obvezno izvještavanje o smrtnim slučajevima pomoraca na brodu, Pojašnjenje maksimalnog vremena trajanja ukrcanja na brodu.

Nakon dugotrajnih, i moram priznati, dosta iscrpljujućih pregovora i rasprava, dio prijedloga se usuglasio između svih prisutnih (predstavnici država, predstavnici pomoraca i predstavnici brodovlasnika), dok oko pojedinih prijedloga nije bilo moguće postići kompromis, rekla je Dorotea Zec koja je u ime Sindikata pomoraca Hrvatske sudjelovala u radu Odbora. 

Dokument koji predstavlja konačne, usuglašene, prijedloge i koji je usvojen možete pročitati OVDJE

Zec je istaknula da su, kao što je to i uobičajeno, Posebnom tripartitnom odboru predložene i tri rezolucije koje su i usvojene:
Rezolucija koja se odnosi na uznemiravanje i zlostavljanje, uključujući seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u pomorskom sektoru (Resolution on Harassment and Bullying, including the Sexual Assault and Sexual Harassment, in the Maritime Sector);
Rezolucija o ugovornoj naknadi za pomorce (Resolution on contractual redress for seafarers);
Rezolucija o osnivanju radne grupe o financijskom osiguranju (Resolution on financial security).

- Napominjem da postoji i daljnji postupak koji treba ispoštivati kako bi ove izmjene konačno i stupile na snagu i bile primjenjive za države koje su ratificirale ovu Konvenciju i prihvatile ove izmjene (otprilike 3 godine), zaključila je Zec.

Sljedeći, peti Posebni tripartitni odbor u odnosu na MLC 2006 trebao bi se sastati 2025. godine.