18.12.2014 Aktivnosti SPH

Napokon hvalevrijedan potez sadašnje vlade: naime, nakon višekratnih upozorenja Ministarstvu mora i ministru od strane Sekcije mladih Sindikata pomoraca Hrvatske, Vlada je KONAČNO jučer usvojila Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu.

Ministarstvo će proračunskim sredstvima sudjelovati u sufinanciranju troškova brodara s osnova ukrcaja vježbenika što uključuje troškove plaće, pomorskog dodatka, hranarine, putovanja do i sa broda, mentorski rad, te zaštitnu odjeću.
Također, temeljem Programa hrvatski brodari su spremni ukrcati 426 vježbenika s tim da vježbenički staž traje najmanje 183 dana godišnje.
Ukrcaj vježbenika će se sufinancirati u iznosu od 73 kune po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno 50 kuna dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi, što predstavlja udio od 24,4% ukupnih troškova brodara s osnova ukrcaja vježbenika na brod.


Završetkom srednjoškolskog obrazovanja mladi pomorci ne dobivaju svjedodžbu pomorskog zvanja, već je svima njima potrebno osigurati ukrcaj na brod u trajanju od 12 mjeseci u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili elektrotehnike prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Podsjetimo, u proljeće 2014. Sekcija mladih SPH uputila je dopis ministru, kojime ga podsjeća na obećanje dano u prosincu 2013, kojim daje riječ da će Ministarstvo subvencionirati troškove ukrcaja vježbenika palube i stroja. Nedugo zatim, dogodio se prvi pomak ka lakšem ostvarivanju obveze kadeture: Kao uvjet za ispunjavanje dijela plovidbene službe u trajanju od najmanje 6 mjeseci, prihvaća se i plovidbena služba ostvarena na jahtama od 500 BT ili većima. U službi stroja je analogija ista.

Kada vježbenik obavi pripravnički staž i položi stručni ispit pri lučkim kapetanijama, tek tada mu je ispunjen nužan preduvjet za stjecanje odgovarajućeg časničkog zvanja u pomorstvu, čime može biti ukrcan kao član posade broda u svojstvu za koje se školovao.

Ključni uvjet za stjecanje časničkih zvanja pomoraca (provedba vježbeničkog staža na brodovima) temelji se na Međunarodnoj konvenciji o zvanjima i svjedodžbama pomoraca, 1995, kako je izmijenjena i dopunjena (STCW Konvencija) i hrvatskom Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Financijska sredstva potpore planirana su u državnom proračunu RH za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, na razdjelu MPPI-a, aktivnosti: A Sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Sredstva su planirana u iznosu od 2.500.000 kuna godišnje.