14.07.2014 Aktivnosti SPH

Prenosimo najnovije upite pomoraca na naš službeni email i odgovore zaposlenika SPH:

P: Poštovani kap. Brazzoduro,

1. Znam da se dobiva 4 dana za odlazak na brod i 4 dana za povratak kući (ako se putuje van RH), al me zanima koliki je maksimalan broj dana na putu koji se može dobiti u jednoj godini, tj. ima li neko ograničenje? Primjerice ako ću u ovoj godini 3 puta ići na brod da li to znači da ću imati 24 dana?
2. Da li se za izračun dana uzima i datum (ukrcaja i iskrcaja) upisan u matrikuli?
3. Kako prijaviti dane provedene na tečaju(izobrazbi) u inozemstvu, ako mi kompanija nije u Splitu nego recimo u Rijeci, da li to sam radim i kako, ili mi to moja kompanija treba učiniti za mene i kako? I da li se za dane na tečaju također računaju dani puta?
4. Koje je pravilo sa prijenosom dana u sljedeću godinu, tj. da li se mogu prenositi i dani puta i dani provedeni na tečaju ili samo čista navigacija i koliki je maksimalan broj dana koji se moze prenijeti?

Srdačan pozdrav

O: Poštovani,

Odgovori su kako slijedi:

1. Dani puta se u orvom redu računaju prma STVARNIM danima puta. Da bi si olakšala posao, administracija je bila “velikodušna” i računa 4 dana za ukrcaj i isto toliko za iskrcaj van RH. Nema ograničenja. Tako im je lakše, jer ne moraju od pomorca tražiti papire pa izračunavati stvarne dane puta, a nama odgovara. Dakle ako imate tri ukrcaja i tri iskrcaja u jednoj godini računa vam se 3x4 + 3x4 dana = 24; Isto tako ako ste za ukrcaj ili iskrcaj konzumirali više od 4 dana imate pravo tražiti da vam se SVI dani priznaju u dane puta. Isto dokazujete pozivom na ukrcanje, putnom kartom, hotelskim računom i potvrdom ukrcaja na brod.
2. Dani na brodu se računaju od dana ukrcaja do dana iskrcaja s broda i prema pomorskoj knjižici ili ukrcajno/iskrcajnoj, ovjerenoj listi
3. Dani tečaja van granica RH računaju se od dana početka tečaja do dana završetka tečaja, a prema potvrdi kompanije. Kapetanija ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju u smislu hotelskog računa ili njegove kopije ako ga je direktno pokrila kompanija. Eventualnu potvrdu koju moguće izdaje voditelj seminara. Da bi se dani puta računali, potvrda o sminaru mora biti s datumom odlaska od kuće i mora uvažiti vrijeme izgubljeno za povratak kući. No tu se radi isključivo o stvarom vremenu na putu.
4. Prenose se svi dani bez obzira iz kojeg su osnova uključeni. To je ispravak koji smo uspjeli nametnuti zakonodavcu, jer su prije važili za prijenos samo dani na brodu. Nije ograničen broj dana za prijenos u iduću godinu. Ovdje moram napomenuti da je izračuvanje do sada imalo, po našem tumačenju grešku. Mi smatramo da se u idućoj godine najprije trebaju uzeti u obzir prenešeni dani iz prošle godine, zatim im dodati dane iz godine za koju se računa, kako bi eventualni višak mogao biti u prijenosu za iduću godinu. Naime sada u kapetanijama krivo tumače i obračunavaju samo dane zarađene u tekućoj godini, pa ako ih ima dovoljno za napuniti 183 dana ne posižu za prenešinim danaima koji se onda potpuno izgube. Administracija. Uvjek vole kada mogu nekome nekako naštetiti u ime “viših interesa”. Malo bolesno, ali je na žalost tako.
S poštovanjem,
Kap.P.Brazzoduro

P: Dobar dan,

Plovim kao Chief Electrician na cruise brodu i zanima me da li je moguce zamjeniti sljedece engleske brevete (STCW) za hrvatske:

1. Advanced fire fighting
2. Engine room resource management

Hvala lijepa

Pozdrav

O: Poštovani,

Na brevete koji se priznaju u RH (oni iz EU po principu "mutual recognition" ili iz drugih država s kojima imamo sklopljene bilateralne ugovore) izdaje se endorsement!
Postupak se rješava u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i radi ga gospodin Roko Mrvica.

S poštovanjem,
Kap.P.Brazzoduro