17.06.2013 Aktivnosti SPH

Ulaskom Hrvatske u EU započinje primjena Uredbe 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti za hrvatske pomorce. Uz to hrvatski pomorci koji će ploviti na brodovima koji viju zastave zemalja članica EU morati ishodovati radne dozvole, što znači da će trebati postaviti zahtjev prema vlastima zemlje zastave broda.

U ishodovanju radne dozvole pomoć pomorcima će pružati  posrednici pri zapošljavanju pomoraca i SPH (za svoje članove).

Neki brodari  već traže dostavljanje tiskanice A1  (potrebna ukoliko poslodavac ima sjedište i pomorac prebivalište u istoj državi članici EU, a pomorac plovi na brodu koji vije zastavu druge države članice) - tiskanica će se izdavati tek ulaskom Hrvatske u EU (1. srpnja). Zahtjev za izdavanje se podnosi u papirnatom obliku, zahtjev mora biti osobno potpisan, a priložiti treba potvrdu o prebivalištu za pomorca te ugovor o radu s poslodavcem. Zahtjev se šalje poštom ili osobno predaje u HZMO, Središnja služba, Sektor za provedbu međunarodnih ugovora i pravnih propisa EU u Zagrebu.

Izdavanje tiskanice A1 moguće je tek s danom 1. srpnjem 2013. godine. Do tog dana RH ne može izdavati potvrde prema uredbama EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, jer ih kao država izvan EU ne može niti primjenjivati. HZMO postati će nadležna ustanova za određivanje zakonodavstva koje će se primjenjivati prema uredbama (i izdavati tiskanice A1) također s danom pristupanja RH u punopravno članstvo EU. No, zahtjevi za izdavanje tiskanice A1 primaju se već u lipnju.

Informacije o posebnim pravilima za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje na pomorce, kao i zahtjeve za izdavanje tiskanice A1 dostupni su na  mrežnoj stranici HZMO.(dp)

 

dokument: TISKANICA A1