28.11.2018 Aktivnosti SPH

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije, Nediljko Bulić, danas je sa skupa radnika u Splitu, nakon hvalospjeva Upravi, a pozivajući se na Zakon, protjerao predstavnike  Sindikata pomoraca Hrvatske.

Ponašanje sindikalnog predstavnika NSPPBH, Bulića nije ništa novo, ali problem je kad Uprava mirno promatra i tako odobrava ovakvo ponašanje. Bulić je prozvao predstavnike SPH navodeći kako je zabranjeno voditi zabilješke sa skupa, pritom naglasivši da predstavnici SPH nisu ovlašteni biti na skupovima radnika, budući da sami nisu zaposlenici Jadrolinije, te kako je njihovo prisustvo zabranjeno zakonom. Nije potrebno posebno isticati, jer upućeni znaju da prema Zakonu o radu na svim skupovima mogu biti nazočni predstavnici sindikata čiji su članovi zaposleni kod poslodavca te da bi radničko vijeće trebalo surađivati sa svim  sindikatima. 

Nije jasna ni činjenica zašto je Skup radnika vodio Bulić, a ne predsjednica Radničkog vijeća Milkica Ilijašić, koja je u Split došla radi održavanja skupa, ali se na istom se nije pojavila.

U što se pretvaraju skupovi radnika Jadrolinije? Danas incident na skupu u Splitu, a jučer u Zadru.

Naime, za jučerašnji Skup radnika u Zadru Uprava je, na zahtjev Nediljka Bulića, angažirala zaštitare. Zapovjednik je donio razumnu odluku da ne dopusti ulazak zaštitara na brod te skup nije održan. Poruka organizatora Skupova radnika Jadrolinije je jasna -  Ako ne mislite kao Bulić i Uprava - vrata su vam otvorena!