07.03.2019 Aktivnosti SPH

Pregovarački tim za obračun plaća pomoraca po novoj metodi sastao se danas u Jadroliniji. Predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske, NSPPBH, i SSPJ sastali su se s članovima Uprave društva Jadrolinija. Prezentacija izračuna plaća koja se bazira na konsolidiranoj plaći sastavljenoj od plaće po zvanju i dogovorenog dijela plaće ovisno o liniji, a koju su očekivali predstavnici sindikata danas nije iznesena jer se, kako je rečeno, kriteriji nisu uspjeli usuglasiti. Naime, izračun još nije napravljen, a član Uprave Goran Frković je obećao da će se izračun napraviti i proslijediti sindikatima. Prijedlog sindikata je da se kod obračuna plaća vodi računa o linijama, zvanju i o brodu. Dogovoreno je da svaki sindikat i Uprava naprave svoje prijedloge o kojima će se raspravljati na idućem sastanku koji bi se trebao održati za petnaestak dana u Zadru.