12.01.2022 Aktivnosti SPH

Sindikat pomorca Hrvatske podržava inicijativu SSPJ za smjenu predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte.

Nažalost, gospodin Sopta nije pokazao razumijevanje niti volju za rješavanje problema na koje smo upozoravali.

Inspektorima brodova (radi ušteda) smanjena je mogućnost kvalitetnog održavanja brodova u remontima, što najčešće uzrokuje povećane troškove u eksploataciji, učestale kvarove, havarije i u konačnici loše utječe na ugled Društva.

U 2020. godini bez obzira na drastično smanjene prihode, Jadrolinija je imala troškove reklama oko 2 milijuna kuna (prema informaciji koju smo dobili od predstavnika radnika u NO Društva na sastanku 05. listopada 2021.). Nadamo se da to nije povezano s medijskom agencijom iz koje je Sopta došao u Jadroliniju, a koja je u 2020. godini ostvarila stopu rasta od 34% u odnosu na 2019. godinu.

Trošak plaća Uprave društva u kriznoj 2020. godini povećan je za 281.000,00 kuna u odnosu na 2019. godinu!

Za razliku od toga, planom poslovanja za 2021. predviđeno je smanjenje troška radne snage i to na način koji utječe na sigurnost plovidbe (povećanje trajanja smjena na brodu).

Više puta smo upozoravali na potrebu što skorijeg postizanja sporazuma o novom sustavu obračuna plaća pomoraca i hitnost donošenja novog NKU za pomorce u kabotaži. Nažalost gosp. Sopta ignorira socijalni dijalog.

Obzirom na sve prethodno navedeno smatramo da David Sopta ne vodi Jadroliniju u dobrom smjeru, te da će njegovim ostankom na čelu Društva sposobnost Jadrolinije za sudjelovanje u tržišnoj utakmici s ostalim brodarima biti bitno smanjena, navedeno je u dopisu koji je SPH uputio Skupštini i NO Jadrolinije.

 

Dopis SSJP za hitnu smjenu predsjednika Uprave Jadrolinije pročitajte OVDJE.