04.07.2018 Aktivnosti SPH

Poštovani pomorci i radnici Jadrolinije,

vezano za dopis Nediljka Bulića naslovljen “Osvrt na iznesene neistine SPH” primoran sam replicirati iz razloga elementarne političke i intelektualne higijene, u nastavku.

Ne ulazeći u žalosne (da ne kažem paranoične) pokušaje diskreditacije na osobnoj razini predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske u Jadroliniji, nužno je referirati se na navode iz predmetnog dopisa budući sadržaj istoga izlaže svim radnicima Jadrolinije zastrašujuće neznanje, nesposobnost i nekvalificiranost Nediljka B. za obavljanje dužnosti predstavnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije i zamjenika predsjednice Radničkog vijeća Jadrolinije.

Zaista, kao predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske u Jadroliniji svojim izvještajima sa Skupova radnika Jadrolinije nisam uspio u potpunosti vjerno predočiti neznanje i nekompetentnost Nediljka B., ali na(ne)sreću zato postoje literarni uradci Nediljka B. koji zaprepaste. Zaprepašćujuće je o kome ovisi zaštita i promicanje prava i interesa radnika Jadrolinije u predstavničkim tijelima!

Naime, po poučku Nediljka B. “Zakon o reprezentativnosti nema nikakve veze sa važećim Kolektivnim ugovorom niti ga može derogirati, osobito iz razloga što je predviđen Zakonom o radu, a jedan zakon ne može, niti smije isključivati drugi.”

Navedeni poučak je stravičan i savršen prikaz neznanja, nekompetentnosti i nekvalificiranosti za obavljanje sindikalnih i predstavničkih dužnosti u Jadroliniji.

Nediljku B., kao očigledno samoprozvanom borcu za radnička prava, ne znači ništa da su sindikati još u lipnju 2010. godine sakupili 813.016 potpisa građana za referendum protiv izmjena Zakona o radu kojim se smjerala brisati odredba o produženoj primjeni Kolektivnih ugovora.

Ipak, budući iz navedenog razloga nije uspijela promijeniti Zakon o radu, Vlada 2012. godine zaobilazi Zakon o radu i donosi Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje kojim se u članku 27. ukida produžena primjena svih kolektivnih ugovora u roku tri mjeseca od dana stupanju na snagu predmetnog Zakona. Dakle, konačno sa 29.10.2012. godine svi kolektivni ugovori kojima je prethodno istekao rok na koji su bili sklopljeni, a važili su uslijed pravila o produženoj primjeni, jesu sa navedenim datum prestali važiti.

Time je konačno i poništen članak 115. stavak 3. Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima iz 1998. godine, koji je uzgred rečeno bio sklopljen na određeno vrijeme od 2 godine, kojim je bilo propisano da su  Ugovorne strane suglasne da ako po isteku roka na koji je ugovor zaključen nijedna strana ne otkaže ugovor njegovo važenje produžuje se do otkaza ili zaključivanja novog Kolektivnog ugovora odnosno aneksa.

Dakle, Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje ukinuo je produženu primjenu svih kolektivnih ugovora odnosno važenje kolektivnih ugovora, te pozvao na sklapanje novih kolektivnih ugovora, što se u Jadroliniji nije dogodilo, budući Nediljko B. kaže NE MOŽE!

Stara su načela prava još od rimskog prava, dakle starija i od 2000 godina, poznata pravnicima i ne samo njima, lex posterior derogat legi priori odnosno potonji zakon ukida onaj prijašnji te lex specialis derogat legi generali odnosno specijalni propis ukida opći, ali Nediljko B. kaže NE MOŽE!

Naravno da spomenuta načela nisu i ne mogu biti poznata svima, ali kategorički tvrditi suprotno i pritome se još koristiti različitim vulgarnim epitetima to čak prelazi razine neznanja i nesposobnosti, to su neke druge osobine...

Zaključno, zbog svega gore navedenog ispred Sindikata pomoraca Hrvatske pozivamo na ostavku Nediljka B., jer su Nediljko B. i bulići simptomi stanja koje u Jadroliniji traje unazad 10-ak godina od osnutka im kućnog Sindikata, a koje upravo odgovara vremenskom razdoblju u kojem niti jedan dvostrani akt kojim se uređuju radni odnosi između poslodavca i radnika u Jadroliniji (radi kojeg Sindikati postoje, ali ne i u Jadroliniji) nije potpisan i nije stupio na snagu, ali je zato:

- socijalni dijalog trivijaliziran i posljedično svi dvostrani akti kojima se uređuju radni odnosi između poslodavca i radnika u Jadroliniji su (kako se Nediljko B. pohvalio!!!) ili stavljeni izvan snage ili prestali važiti,

- Nediljko B. i bulići (s obzirom na znanje i kvalifikacije) jesu meteorski napredovali i imaju astronomske koeficijente u sustavu Jadrolinije, posebno u odnosu na pomorce.

 

Poslovica kaže: pametnom dosta.

 

S poštovanjem,

kapetan Dragomir Mucić, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske u Jadroliniji          

 

Tekst je odgovor na osvrt N. B. koji možete pročitati OVDJE.