05.11.2014 Aktivnosti SPH

U Sjevernoj luci u Splitu trenutno se nalazi brod Koralle, koji se u noći s petka na subotu nasukao na otok Vis. ITF inspektor Milko Kronja posjetio je posadu i obavio inspekciju broda te radnih i životnih uvjeta pomoraca na brodu.

Brod Koralle je krajem prošloga tjedna kratko boravio u Splitu te se nakon ukrcaja kukuruza uputio za grčku luku Preveza. Nakon boravka u  luci, brod je isplovio u 1 sat  u noći, zapovjednik je bio na straži, umoran te je do nasukanja došlo dva sata kasnije. Nakon izvršenog očevida lučke kapetanije i ustanovljenog oštećenja, brod je odsukan i trenutačno se nalazi u Sjevernoj luci Split. Kako u brodskom truplu postoji rupa, ona se mora sanirati prije polaska za Grčku. "Krpanje" oštećenja će se odraditi u narednih nekoliko dana u splitskoj luci, a u Grčkoj u doku će se brod popraviti.

Nakon inspekcije na brodu, uvidjeli smo da zalihe hrane ima za period od tri mjeseca, ustanovili smo da svi članovi posade imaju uredne ugovore o radu, da su plaće na nivou ILO-a, međutim brod nije pokriven ITF kolektivnim ugovorom (special agreement).

Zaključak koji se nameće jest da s velikom sigurnošću možemo pretpostaviti da je brod kojim slučajem imao drugog časnika palube, koji je predviđen dokumentom Minimum Safe Manning Requirements for Vessels (ILO konvencija), do nasukanja ne bi došlo. Prema tome, nemojmo kriviti posadu, već onoga koji odlučuje o broju članova posade na brodu, odnosno onoga koji pod svaku cijenu želi uštediti tj. zaraditi.