29.04.2020 Aktivnosti SPH

Zavodi za javno zdravstvo u Rijeci, Zadru i Splitu, sukladno naputku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, testiraju pomorce prije ukrcaja. 

Dubrovački zavod je za sada još uvijek potkapacitiran za provođenje testiranja ali se očekuje da će u najskorije vrijeme također biti na raspolaganju pomorcima.