11.02.2023 Aktivnosti SPH

Idući tjedan u Centru za izobrazbu pomoraca na Pomorskom fakultetu u Rijeci održat će se sljedeći tečajevi:

D4 - Član posade koji čini dio plovidbene straže – utorak, 14.02. u 9,00 sati (3 radna dana)

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite - utorak, 14.02. u 9,00 sati

Informacije i prijave na tečaj moguće je izvršiti do dana početka tečaja na tel 051 214 587 ili na mail [email protected]