25.02.2023 Aktivnosti SPH

D11 – Radio operater s općom ovlasti GMDSS – početak u ponedjeljak, 27. 02. u 14:15 (traje 10 radnih dana).

D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom ECDIS – početak u ponedjeljak, 13. 03. (traje 4-5 radnih dana).

Pozivamo polaznike i bivše studente, koji imaju u planu izaći na nadolazeći termin za poručnički/ ispit za 3.klasu u LK Rijeka, da se raspitaju i pripreme potrebnu dokumentaciju za prijavu na vrijeme.

Informacije i prijave na tečaj moguće je izvršiti do dana početka tečaja na tel 051 214 587 ili na mail [email protected]