11.02.2014 Aktivnosti SPH

S obzirom na dosadašnju praksu SPH pregovaranja i dogovaranja zajedničkih ciljeva i suradnje, s ciljem jačanja pozicije prema Kompanijama, najviše se napredovalo u razgovorima i dogovaranju suradnje sa Natutilusom s čijim Glavnim tajnikom upravo dogovaramo tješnju suradnju. Kakvu suradnju i na koji način je to u interesu naših članova?

Ciljevi suradnje s britanskim sindikatom pomoraca su:

➢ Nastojati osigurati da su svi brodovi u vlasništvu Velike Britanije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske u potpunosti organizirani i ispunjavaju relevantne zahtjeve ITF politike
➢ Međusobna podrška na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
➢ Podrška svim članovima u slučaju kada se nađu u tuđoj nadležnosti ili naiđu na probleme s ostalima zastavama/državama
➢ Razmjena informacija, istraživanja, studija, publikacija i produciranje novih kroz zajedničke projekte
➢ Poticati tehničku suradnju i razmjenu najboljih praksi, npr. u području obrazovanja i osposobljavanja
➢ Podrška tripartitnosti i demokratskog sindikalizma
➢ Podrška socijalnom statusu pomoraca i organizacija zajedničkih aktivnosti / inicijativa poput globalne pravne pomoći u slučajima kriminalizacije pomoraca itd.

Pilot projekt zajedničke suradnje SPH i Nautilusa biti će kompanija Shell.

Daljnja suradnja bi bila u offshore industriji (Nizozemska) gdje se pojavljuje sve veći broj naših pomoraca, pa rastu i njihovi problemi koje vrlo teško možemo rješavati s naše pozicije, ali je realno očekivati da ih kolege u Nizozemskoj mogu kvalitetnije i lakše rješiti.