31.05.2019 Aktivnosti SPH

Uprava za sigurnost plovidbe, Sindikat pomoraca Hrvatske te ITF inspektori okupili su se na sastanku u Zadru kako bi dosadašnju suradnju prilikom kontrole brodova podignuli na još veći nivo. 
Glavnik tajnik SPH Neven Melvan prisutne je upoznao s problematikom substandardnih brodova na Mediteranu na čiju temu je, na prijedlog SPH, usvojen motion na posljednjem kongresu ITF-a, dok su koordinator ITF inspektorata za Hrvatsku Romano Perić i ITF inspektor Milko Kronja održali prezentaciju o ITF inspektoratu, kampanji zastava pogodnosti te problemima s kojima se susreću ITF inspektori prilikom inspekcija brodova. Predstavnici Uprave za sigurnost plovidbe upoznali su sindikat sa svojim načinom rada, novitetima i što sve obuhvaćaju njihove kontrole te su pozdravili inicijativu sindikata za još boljom suradnjom. 
Između ostalog na sastanku se govorilo o konvencijama vezanim za rad pomoraca te jahting industriji. 

Bio je ovo prvi u nizu sastanaka sindikata i Uprave za sigurnost plovidbe, a sve s ciljem upoznavanja kolega i zajedničkog rada za dobrobit pomoraca.