17.09.2021 Aktivnosti SPH

Osam članova posade broda AS ROSALIA, koji nisu imali mogućnost cijepljenja u svojoj zemlji, danas su u Rijeci cijepljeni protiv Covid 19. Sindikat pomoraca Hrvatske organizirao je transfer pomoraca do dvorane Zamet gdje su išli u pratnji ITF inspektora Luke Simića. Omogućavanjem cijepljenja stranih pomoraca Republika Hrvatska je potvrdila kako smatra pomorce ključnim radnicima te je postupila sukladno Konvenciji o radu pomoraca (koja propisuje obvezu svih država potpisnica da osiguraju zdravstvenu skrb, između ostalog, za sve pomorce koje dolaze u hrvatske luke).