16.11.2021 Aktivnosti SPH

Obzirom na veliki broj upita pomoraca vezano za dolazak u Lučke kapetanije u situaciji kada se traži Covid potvrda ili testiranje, dijelimo popis usluga koje se mogu obaviti putem aplikacije e-pomorac.

Podatci su dostavljeni od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture

Popis usluga koje je moguće ostvariti s aplikacije e-Pomorac:

U javnom dijelu aplikacije moguće je:

·         Pregledavati najave početka tečajeva za pomorce

·         Evidencija zdravstvenih ustanova za pregled pomoraca

·         Evidencija ovlaštenih liječnika pri zdravstvenim ustanovama za preglede pomoraca

 

Za korištenje zatvorenog dijela aplikacije e-Pomorac potrebno je imati pristup u sustav e-Građani s razinom najmanje „Značajna razina sigurnosti“.

U zatvorenom dijelu aplikacije moguće je:

Plovidbena služba

·         Evidencija upisane plovidbene službe

·         Evidencija dana izvan plovidbe za pomorce u međunarodnoj plovidbi

·         Mogućnost podnošenja zahtjeva za pomorce u međunarodnoj plovidbi koji se ukrcavaju bez posredstva hrvatskog posrednika ili hrvatske kompanije

o   Zahtjev za prijavu ukrcaja

o   Zahtjev za prijavu iskrcaja

o   Zahtjev za promjene radnog mjesta

o   Zahtjev za prijavu dana izvan plovidbe

Pomorske svjedodžbe

·         Evidencija izdanih svjedodžbi odnosno uvjerenja o osposobljenosti

·         Mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe (svjedodžba se poštom dostavlja na adresu prebivališta podnositelja zahtjeva)

o   Podnošenje zahtjeva na temelju oštećenja/gubitka svjedodžbe

o   Podnošenje zahtjeva za obnovu svjedodžbe u slučajevima kada nije potrebno polagati obnovni ispit

o   Podnošenje zahtjeva za novu svjedodžbu u slučajevima kada nije potrebno polagati ispit za stjecanje predmetne svjedodžbe

Pomorske knjižice

·         Evidencija izdanih svjedodžbi odnosno uvjerenja o osposobljenosti

Identifikacijske isprave za pomorce (biometrijske iskaznice)

·         Evidencija izdanih identifikacijskih iskaznica za pomorce

Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda

·         Evidencija izdanih svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti

Potvrdnice o pohađanju izobrazbe

·         Evidencija izdanih potvrdnica o pohađanju izobrazbe od strane ovlaštenih pomorskih učilišta u Republici Hrvatskoj

DPOM obrasci

·         Evidencija izdanih DPOM obrazaca za pomorce u međunarodnoj plovidbi