10.09.2019 Aktivnosti SPH

Zbog učestalih pritužbi pomoraca na uvjete rada na brodovima Jadroplova Sindikat pomoraca Hrvatske, odnosno koordinator ITF inspektorata za Hrvatsku i voditelj ureda SPH u Dubrovniku Romano Perić inicirao je inspekcije ITF-a na brodovima te kompanije.

Primjedbe pomoraca odnose se na: pretjerane radne sate, korištenje pripravnika na poslovima kvalificirane posade, probleme s namirnicama (nedostatak vode, nekvalitetna hrana, neispravnost frižidera), zaštitnu oprema i u konačnici neisplatu plaća. Ovo nije prvi put da stižu primjedbe na račun Jadroplova, a SPH će kao i svaki put do sada reagirati na pozive pomoraca u pomoć.

- Cilj posjeta ITF inspektora brodovima Jadroplova je pomoći našim pomorcima kako bi imali pristojne  životne i radne uvjete. Prema potrebi to će značiti i uključivanje lokalnih lučkih vlasti te registar zastave. Nije nužno da nam se obrati pomorac direktno da bismo reagirali. Pritužbu može podnijeti i član njegove obitelji, prijatelj ili bilo koja druga osoba upoznata sa stanjem na brodu uz odgovarajuću evidenciju. Ovaj put smo reagirali na dokument koji kruži društvenim mrežama i niz fotografija koje nam stižu porukama.  Danas je u Columbu (Sri Lanka), na naš zahtjev, ITF inspektor išao pomoći posadi broda Split, a u sljedećoj pogodnoj luci će to biti neki drugi brodovi.  Nije isključeno da se i sami iz Hrvatske uputimo na brod Jadroplova u nenajavljenu inspekciju, rekao je Perić.