15.11.2017 Aktivnosti SPH

Predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske, glavni tajnik Neven Melvan i pomoćnik glavnog tajnika Vladimir Svalina, posjetili su 7. studenog 2107. u Manili, POEA - Philippine Overseas Employment Administration. Sastanku je nazočio i predstavnik AMOSUP, Alexander F. Ragonjan, pravni zastupnik, dok su u ime POEA sastanku nazočile sve odgovorne osobe vezane za pitanje zapošljavanja Filipinskih pomoraca na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Važno je naglasiti da kreiranje  uvjeta zapošljavanja pomoraca provodi tripartitno vijeće koje se sastoji od predstavnika POEA, predstavnika brodovlasnika i maning agenata ( JMG - IMEC & IMMAJ), predstavnika AMOSUP & ITF i predstavnika P& I Klubova.

Japanski sindikat JSU i AMOSUP imaju posebno tijelo i djeluju kroz tripartitni odbor s obzirom na činjenicu da Japanski brodovlasnici imaju posebne potrebe za Filipinskim pomorcima.

Oni utvrđuju politiku, zahtjeve za zapošljavanje pomoraca te pravila za registriranje principala i agenata. Politika uključuje razmatranje i provođenje u praksu MLC 2006 i Manila amandmana te ostalih međunarodnih pomorskih konvencija.

Navedeno tripartitno tijelo utvrđuje Standard Terms and Conditions Governing the OverseasEmployment of Filipino Seafarers On-Board Ocean -Going Ships.

Za poziciju AB osnovna plaća je 465 USD mjesečno, 4,5 dana godišnjeg odmora za 1 mjesec plovidbe, 48 satni radni tjedan, Prekovremeni rad je 25% uvećana osnovna satnica.

Svaki pomorac mora dobiti standardne uvijete i mora zaključiti ugovor o radu koji je također standardiziran i u kojem je naveden i Kolektivni ugovor ako postoji.

SPH je naglasio da hrvatski pomorci na mnogim brodarskim kompanijama dijele isti kruh sa sedam kora s Filipinskim pomorcima. Također smo naglasili da Hrvatske brodarske kompanije zapošljavaju određeni broj Filipinskih pomoraca. SPH je otvorio vrlo intenzivnu komunikaciju s AMOSUP-om kako bi primarno sačuvao interese hrvatskih pomoraca.