19.03.2020 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske traži da se omogući žurno i sigurno vezivanje putničkih brodova u hrvatske luke. Trenutna situacija u kojoj putničkim brodovima nije dopušteno uplovljavanje u luku diskriminira posadu i putnike brodova te ih dovodi u nepovoljnu situaciju. Riječ je o brodu LA BELLE DE L'ADRIATIQUE koji je trebao uploviti u luku Dubrovnik kako bi obavio ulaznu graničnu kontrolu i nastavio putovanje prema luci Stari Grad. Brod se nalazi na sidrištu ispred luke Gruž/Dubrovnik. Na brodu nema putnika. Posadu broda čine zapovjednik i časnički kadar svih 9 Hrvata, čelništvo hotela čine 1 Francuz, dok je ostala posada 36 filipinskih pomoraca. Brod je zadnjih 10 dana proveo u Grčkoj i Cipru. Svi članovi posade bez pogovora prihvaćaju samoizolaciju na brodu u trajanju od 14 dana, te sve mjere koje vlasti RH budu tražile, a vezano za COVID – 19. Tražimo da se poštujući sve mjere koje je donio Glavni stožer CZ u RH omogući pristajanje i „lay up“ u luci Gruž/Dubrovnik.

Brod SERENISSIMA je u ovom trenutku na plovidbenoj ruti iz Cipra prema Jadranu, Brodotrogir Adria docks i predviđeno je vrijeme dolaska u Luku Split sutra na pilotskoj stanici, ETA PS 20.03.2020 u 09:00 h.

Na brodu je 51 osoba: 20 državljana RH, 30 stranih državljana te jedan putnik. Brod, koji dolazi obaviti ugovorene remontne radove u Brodogradilište, u cijelosti čini hrvatska posada. Brod dolazi iz nisko rizičnih zemalja (s manjim rizikom od Hrvatske), svi su na brodu zdravi i spremni na samoizolaciju na sidrištu, te provedbu svih mjera koje vlasti RH budu tražile, a vezano za COVID – 19. Brod ima brodskog liječnika koji svaki dan kontrolira posadu i može potvrditi da su svi zdravi. Tražimo da se, poštujući sve mjere koje je donio Glavni stožer CZ u RH, omogući pristajanje broda u brodogradilište ili na mrtvi vez u Brodotrogir Adria docks.

Posade ova dva broda ne mogu i ne smiju biti diskriminirane i tretirane drugačije nego ostali građani RH ili drugi državljani koji su se zatekli u RH.