26.11.2019 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske uputio je poziv za sastanak socijalnim partnerima - MMPI, Hrvatskoj udruzi brodara Mare Nostrum, Jadroliniji, Rapskoj plovidbi, Agenciji za obalni linijski pomorski promet, predstavnicima sindikata, a kako bi im prezentirali NKU.

U SPH smatraju da je od nacionalnog značaja završetak kolektivnih pregovora i sklapanje kolektivnog ugovora kojim će se zaštiti socijalni i radni standardi hrvatskih pomoraca u kabotaži, čime bi se spriječila nelojalna konkurencija i socijalni damping na Hrvatskoj strani Jadranskog mora.

Predloženi datum sastanka je 4. prosinca.